प्रेरितको पुस्‍ताक

प्ररितको पुस्‍ताक याक्‍खा भाषामा अडियो रेकर्ड गरिएको छ सुन्‍नुहोला।