याक्खा चेॽयाबे येसु सिनेमा

याक्‍खा चेॽयाबे आनुवाद चोगाना येसु सिनेमा नाबे वान्‍ने ना सिनेमा डाउनलोड चोक्‍माहोङ्‌ चा सोॽमा यामेॽना॥