लुक्‍लुक्‍ना फिलिम

नाबे याक्‍खा चेॽयाबे चोगाना फिलिम वान्‍ने ना सोप्‍मा न्‍हाङा डाउनलोड चोक्‍माचा यामेत्‍ना।