अन्‍य कथा सामाग्री

यहाँ विभिन्‍न कथाकाहरू को साथै याक्‍खा शब्‍दकोष, पिपल पुस्‍तक र याक्‍खा लेखन गोरटो पुस्‍तकका Pdf हरू राखिएका छन्, यसलाई तपाई हेर्न पढ्न डाउनलोड गर्न सक्‍नुहुनेछ।