सम्‍पर्क

जिबन कुमार जिमी (याक्‍खा)

तामाफोक-६ संखुवासभा नेपाल

इमेल:- yakkhaj23@gmail.com

फोन नम्‍बर:- ९८०८४६६५४१

आशिष याक्‍खा

तामाफोक-५ संखुवासभा नेपाल

इमेल:- yakkhaaasish@gmail.com

‍नक्‍शा